Konzultace - Územní odbory realizace programu

Projektové žádosti, BENEFIT7, publicitu projektů a řadu dalších otázek kolem čerpání dotací z ROP Severovýchod konzultujte s pracovníky Územních odborů Úřadu Regionální rady rozdělených podle příslušného kraje.