Kraje chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost

_MES8883.jpg Praha – Připravovaný model konkurenceschopnosti regionů, který od roku 2014, tedy v dalším programovacím období Evropské unie, hodlají kraje použít ke snížení rozdílů mezi vysoce, středně a méně rozvinutými regiony v České republice, představili novinářům 1. března v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Radko Martínek a Michal Hašek, hejtmani a představitelé Asociace krajů ČR.

Podle obou zástupců českých a moravských krajů by se měla po roce 2013 zvýšit konkurenceschopnost regionů. „Neexistuje univerzální řešení. Aby byla pomoc účinná, musí být šitá na míru danému území,“ řekl Radko Martínek, který byl za Asociaci krajů ČR nominován hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách financování projektů od roku 2014. „Regiony by měly porovnat úroveň své vyspělosti podle jedenácti konkrétních oblastí, jako je infrastruktura, kvalita základního a středoškolského vzdělávání, efektivita práce, velikost trhu, inovace, sofistikovanost podnikání a další. Tam, kde budou zaostávat, chceme směřovat evropské dotace,“ pokračoval Martínek. Podobný model vytvořila Evropská komise pro všechny regiony soudržnosti označené NUTS II v Páté kohezní zprávě vydané na konci loňského roku. „V novém programovacím období musí dojít k posunu. Je třeba, aby se regiony připravily na to, že budou unijní prostředky postupně ubývat. Chceme podporovat inovativní projekty, regiony by se měly naučit kombinovat dotace s jinými finančními nástroji,“ vysvětlil Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR. Ten se s Radko Martínkem shodl na tom, že je třeba zachovat regionální operační programy i v následujícím programovacím období. Odkaz na záznam z tiskové konference naleznete na adrese: http://www.tv-internet.cz/evropska-unie/konec-dotaci-z-eu/.