Kraje i SMO: Zachovejme Regionální operační programy

Moderní obec (newsletter) | 14.3.2012

Začátkem března vydala Asociace krajů (AK) ČR prohlášení, že spolu se Svazem měst a obcí (SMO) ČR ostře nesouhlasí se záměrem vlády snížit počet Regionálních operačních programů (ROP). Tyto programy patří podle AKČR dlouhodobě k nejúspěšnějším v čerpání evropských prostředků, což potvrzuje i vláda ve svých pravidelných přehledech.
Pro AKČR i SMO je klíčové, aby čerpání evropských prostředků zůstalo rozděleno do vícero jednotlivých programů, tedy zcela odlišně od záměrů vlády, která pro příští programové období 2014-2020 navrhuje sloučení programů do jednoho. »Je to krok zpět k modelu, který Česko mělo v roce 2006 a čerpání bylo velmi problematické,« řekl místopředseda AKČR a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Jasně se ukázalo, že stávající systém těžící z podrobné znalosti regionu je efektivnější. »Jsme připraveni jednat o úpravách systému, změnách složení regionálních rad, ale nesouhlasíme se sloučením ROP do jednoho centrálně řízeného,« dodal Radko Martinek.