Kraje nejlépe rozumějí svým potřebám

Haló noviny | 2.3.2011

PRAHA - Asociace krajů (AK) ČR zásadně nesouhlasí s tím, aby regionální operační programy čerpající finanční prostředky z fondů EU do budoucna zanikly a celý systém se opět centralizoval. Novinářům to včera řekl předseda asociace Michal Hašek (ČSSD).
»Asociace krajů považuje jednání o budoucí podobě jednotlivých operačních programů za klíčovou
záležitost nejen pro jednotlivé kraje, ale i pro celou ČR,« uvedl Hašek. Zdůraznil, že asociace nesouhlasí se záměrem vlády Petra Nečase (ODS) zrušit systém regionálních operačních programů a celý systém opět centralizovat. »Jsme přesvědčeni, že známe perfektně problematiku
regionů, víme o problémech, které je potřeba řešit, a proto i v budoucnosti při celkovém
snížení počtu operačních programů by měla zůstat část priorit přímo v jednotlivých krajích,« uvedl Hašek.
Kraje nejlépe rozumějí svým problémům také podle hejtmana Pardubického kraje a hlavního vyjednavače AK ČR s Evropskou komisí v otázkách čerpání evropských dotací po roce 2013 Radka Martínka (ČSSD). »Pro většinu problémů neexistuje nějaké univerzální řešení. Každá intervence musí být šitá na míru danému území,« uvedl. Zdůraznil, že nejen pro kraje, ale i pro celou ČR představují evropské fondy v současnosti existenční záležitost.
Cílem politiky krajů je podle něj zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů. Pro zmenšování ekonomických rozdílů mezi regiony vypracovala Asociace krajů model konkurenceschopnosti, na základě kterého budou krajům přidělovány peníze. »Platila by zásada, že čím méně je rozvinutý
daný region, tím více peněz půjde do základní skupiny. Čím více je naopak rozvinutý, tím více peněz půjde do nejmodernějších technologií, tedy do inovací,« vysvětlil Martínek. ČR je podle Martínka možné rozdělit na tři části podle poměru konkurenceschopnosti k evropskému průměru. Nejsilnější postavení má Praha, kde poměr konkurenceschopnosti přesahuje 70 % evropského průměru. Dále jih republiky, který dosahuje 50 až 60 %, a sever a východ země se 40 až 50 %.
V současném programovém období 2007 až 2013 dostali tuzemští příjemci z Bruselu podle posledních zveřejněných údajů ministerstva pro místní rozvoj už celkem 186,4 mld. korun. To je přibližně 24 % částky, kterou má ČR v Bruselu k dispozici.