Kraje se připravují na nové programovací období

EU.jpg Už třetí rok připravují kraje systém, který by měl provázat stávající a nové programovací období Evropské unie. Regiony podporují kohezní politiku, která umožní řešit témata jejich hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Shodli se na tom  6. února v pardubickém hotelu Euro zástupci krajů, měst, obcí a dalších institucí.

Podle Radko Martínka, hlavního vyjednavače Asociace krajů ČR s Evropskou komisí, získá Česká republika v následujícím období poslední unijní prostředky. „Máme-li se vyhnout cestě závislosti na unijních dotacích, kterou šlo Řecko a jiné státy, musí se Česká republika a kraje na nadcházející období připravit a domýšlet efektivitu projektů, vedoucích k růstu regionů,“ řekl hejtman. Podle něj je zásadní, aby Komise i Česká republika po roce 2014 zohlednila různou úroveň rozvoje českých a moravských regionů, jejich územní specifika a konkurenceschopnost. „Podle našich informací by měla Komise i Česká republika po roce 2014 zaujmout místně orientovaný přístup. Tedy podporovat rozvoj krajů a snižování rozdílů mezi nimi,“ uvedl.

 

O vymezení operačních programů rozhodne Nečasova vláda letos v dubnu a podle všeho počítá s jejich radikálním omezením. "Vraceli bychom se tak ke Společnému operačnímu programu pro všechny kraje, tak zvanému SROPu. V předchozím období se ale příliš neosvědčil,“ komentoval záměry Radko Martínek.