Krajská města dostala příslib evropských dotací

DSC_0516.JPG Pardubice –  Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal 23. ledna v Pardubicích. Schvalovaly se integrované plány rozvoje měst, došlo také na aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce i Prováděcího dokumentu. Předseda Regionální rady Radko Martínek byl pověřen vyhlášením jedenáctého kola výzvy, zaměřeného na dílčí projekty regionálních center.

Krajská města ležící na severovýchodě Čech předložila v rámci osmého kola výzvy, vyhlášeného v polovině loňského roku, plány zaměřené na svůj ekonomický a společenský rozvoj. Požádala tak o celkovou dotaci ve výši 1 498 270 189 korun, kterou Výbor na svém lednovém zasedání schválil. Hradec Králové tak získal na „Centrum města = pól růstu a rozvoje“ bezmála 468 milionů korun. Na libereckou zónu „Lidové sady“ bylo vyčleněno více než 643 milionů korun a Pardubice coby „Přitažlivé město“ dostaly dotační příslib převyšující 387 milionů korun. Výbor současně pověřil hejtmana Pardubického kraje a předsedu Regionální rady Radko Martínka, aby 9. února vyhlásil kontinuální výzvu platnou do konce roku 2013, která svým zaměřením integrované plány přímo rozvíjí. „V rámci jedenáctého kola výzvy budou krajská města předkládat dílčí projekty, odpovídající koncepci integrovaných plánů, spojené s regenerací a revitalizací městského prostředí, rozvojem infrastruktury ve školství, vzdělávání, zdravotnictví i sociálních věcí,“ vysvětlil Radko Martínek. Výbor Regionální rady dále schválil aktualizaci Prováděcího dokumentu i Příručky pro žadatele a příjemce. „Nejde o zásadní změny, spíš okrajové záležitosti,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Další zasedání Výboru proběhne 20.  března v Liberci. Očekává se zejména schválení projektů zaměřených na rozvoj měst z 9. kola výzvy či aktualizovaný plán výzev vyhlášených v tomto roce.