Krajské metropole dostaly podporu z ROP Severovýchod

VRR.JPG Pardubice – Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zasedal v pátek 19. března v budově Krajského úřadu v Pardubicích. Kromě jiného schválil dotace na projekty, které budou realizovány v krajských městech  „Severovýchodu“, tedy v Liberci, Pardubicích nebo v Hradci Králové. Členové Výboru také rozhodli o vyhlášení čtyř kol výzev na předkládání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

K nejsledovanějším bodům programu patřilo schvalování dotací na projekty předložené v rámci průběžné výzvy, která sleduje oblast podpory 2.1, tedy rozvoj regionálních center. „Od 1. prosince loňského roku do 5. března letošního roku předložili žadatelé o dotaci na Úřad Regionální rady pět dílčích projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. Výbor dnes všechny schválil,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Pardubický kraj tak získal na Sportovní areál Dašická příslib dotace přesahující 43,5 milionu korun z ROP Severovýchod. Více než 5,7 milionu korun může z ROP Severovýchod čerpat Statutární město Hradec Králové na přípravu a řízení Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Podporu dosahující bezmála 8,7 milionu korun z ROP Severovýchod dostal také Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko K. Šimka Hradec Králové. Statutární město Liberec získalo dotace na dva projekty Základní školy Lesní v Liberci. Více než 15,3 milionu korun z ROP Severovýchod může škola vyčerpat z ROP Severovýchod na úpravu parteru, více než 25 milionů korun je vyčleněno na projekt nazvaný Škola pro Evropu. Projekty z krajských metropolí je možné v rámci průběžné výzvy předkládat do 13. prosince 2013. Dosud bylo zaregistrováno na Úřadě Regionální rady 13 projektů, jeden z nich žadatel stáhl, 12 zbývajících Výbor schválil.  

Na pardubickém zasedání také Výbor vyhlásil čtyři výzvy na předkládání žádostí o dotaci. Od 1. dubna do 30. července 2010 bude vyhlášeno 21. kolo výzvy zaměřené na podporu spolupráce firem se vzdělávacími institucemi. „Jedná o druhou výzvu vyhlášenou v rámci ROP Severovýchod na oblast podpory 4.2,“ řekl Zdeněk Semorád. Tentokrát je ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno 47,5 milionu korun. Výbor dále schválil vyhlášení 22. kola výzvy, které je v rámci kontinuální výzvy zaměřeno na zmiňovaný rozvoj krajských měst. Od 1. dubna do 28. května 2010 je možné požádat prostřednictvím dílčích projektů o 540 milionů korun z Unie. Další schválené, v pořadí třiadvacáté, kolo výzvy sleduje poprvé v historii ROP Severovýchod oblast podpory 1.3, a to konkrétně rozvoj veřejných mezinárodních letišť. Na výzvu vyhlášenou od 8. června do 31. srpna 2010 je ve strukturálních fondech Evropské unie vyčleněno 215 milionů korun. „Získání dotace v rámci této oblasti podpory splňuje v regionu soudržnosti Severovýchod pouze jediný žadatel, a to pardubické letiště. Tím je výzva výjimečná,“ komentoval ředitel Úřadu. I poslední schválené kolo výzvy má svá specifika. Jedná se o čtyřiadvacáté, v tomto případě řízené kolo výzvy, které bude vyhlášeno od 28. května do 30. července 2010. „Navrhovaná výzva je v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a oblasti podpory 3.1 zaměřena pouze na realizaci projektů, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na projekt „Kuks - Granátové jablko“, podporovaný v rámci Integrovaného operačního programu. Jedná se o jednu ze synergií mezi operačními programy,“ dodal Zdeněk Semorád. Na výzvu je v rámci ROP Severovýchod vyčleněno 80 milionů z Evropské unie.

Výbor Regionální rady v Pardubicích schválil také aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce a dalších dokumentů ROP Severovýchod.