Krajské metropole změnily svou tvář. Z ROP Severovýchod vyčerpaly během osmi let téměř dvě miliardy

DSC_0288_1.JPG Severovýchodní Čechy – Vize, které se proměnily v realitu. Tak nyní vypadají integrované plány rozvoje měst takzvané IPRM. Liberec, Hradec Králové a Pardubice měly možnost během osmi let z ROP Severovýchod vyčerpat bezmála 1,9 miliardy korun, které směřovaly na projekty, jež přispěly k zásadním proměnám metropolí severovýchodních Čech. S koncem roku už finišují práce na posledních projektech. Mezi ně patří liberecký hospic, Galerie moderního umění v Hradci Králové či hradecká lokalita Slunná loučka.  

„V rámci financování z ROP Severovýchod byly zaregistrovány a Výborem Regionální rady schváleny celkem čtyři integrované plány rozvoje měst. Hradec Králové a Pardubice se daly cestou jednoho uceleného plánu, Liberec využil možnosti a podal dva samostatné dokumenty,“ upřesnila Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod. Sama města tak musela zvažovat, co je jejich cílem a čeho chtějí dosáhnout.

Podle toho pak do svých plánů zařadila projekty, které považovala za prospěšné a důležité. Nemuselo se nutně jednat pouze o městské projekty. Jejich realizátory mohly být školy, neziskové organizace anebo také samotný kraj, avšak všechny musely sloužit k rozvoji metropole. „Teprve posléze mohli nositelé těchto projektů podat žádost o dotaci z ROP Severovýchod a vyčkávat, zda projdou hodnotícím procesem,“ upřesnila ředitelka.

Proměna na každém kroku

Krajské metropole tak od roku 2007 výrazně změnily svou tvář a některé stavby či lokality, které byly pomyslnou kaňkou na kráse, znovu slouží veřejnosti. V Pardubicích se díky těmto financím podařilo zrevitalizovat park Na Špici, vystavět skautské centrum Vinice, anebo ve třech etapách postupně zmodernizovat areál Sokolu Na Olšinkách. Mezi ty nejnáročnější a nejnákladnější stavby pak patřila rekonstrukce třídy Míru s napojením na Sladkovského ulici. Tady byla městu na kompletní změnu hlavního bulváru poskytnuta dotace 72,5 milionů korun.

„O nutnosti rekonstrukce třídy Míru se v Pardubicích hovořilo několik desetiletí. Jsem rád, že se ji minulému vedení města podařilo zahájit a tomu současnému úspěšně dotáhnout do konce. Já osobně jsem byl zastáncem toho, aby třída Míru byla čistou pěší zónou, ale domnívám se, že jsme nakonec našli elegantní řešení jak zde MHD zachovat a vyhovět tak podmínkám pro poskytnutí dotací z Evropské unie a zároveň nabídnout lidem k využití příjemný veřejný prostor,“ komentoval situaci při slavnostním otevření náměstek primátora zodpovědný za ekonomiku a dopravu Jiří Rozinek. Druhý velký projekt, jež byl součástí IPRM Pardubice, byl dokončen jako poslední v řadě. Stala se jím revitalizace Tyršových sadů. Ty se lidem otevřely na podzim. Novou dominantou parku je dlážděná promenáda, která je částečně zastřešená a spojuje v sobě řadu moderních a zajímavých prvků. Dotace v tomto případě činila 73,5 milionů korun. Celkem bylo v rámci IPRM Pardubice zrealizováno deset projektů.

Spolupráce i s krajem

To v Hradci Králové do plánu IPRM zařadili kromě velkých a nákladných projektů i několik menších. „Městu se dařilo velmi pěkně a navíc účelně vyčerpat evropské peníze. Navíc s přispěním Královéhradeckého kraje jsme si díky podpoře z ROP Severovýchod opravdu pomohli k rekonstrukcím a stavbám, které bychom jinak jen velmi obtížně a omezeně realizovali,“ uvedl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Evropské peníze tak stály za rekonstrukcí hradeb i teras pod kanovnickými domy, za proměnou domu U Špuláků, sportovního areálu Bavlna anebo za vznikem lávky přes Orlici u zimního stadionu.

Tím největším projektem zařazeným do IPRM Hradec Králové se však stala kompletní přeměna areálu bývalé továrny Vertex. Evropské prostředky vynaložené na tento projekt činily více než 129 milionů korun. Dnes slouží industriální prostor vzdělávání, výstavám a hlavně čtenářům. Vzniklo zde Centrum celoživotního vzdělávání a především tu našla domov městská knihovna.

Hradec Králové měl nakonec možnost vyčerpat oproti původním předpokladům o 120 milionů více. „Po analýze jsme zjistili, že město má v zásobě velké množství kvalitních projektů, které je možné realizovat. Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti podpory, z níž byly IPRM financovány, zůstávaly ještě volné finanční prostředky, byla Hradci Králové dána možnost tyto vyčerpat,“ upřesnila Lenka Vašátková. Nyní i tady vše směřuje do finále a těsně před dokončením je revitalizace území Slunná loučka. Na ni má město přislíbenu dotaci z ROP Severovýchod ve výši 4 miliony korun.

Mnohem větším projektem je rekonstrukce Galerie moderního umění Hradec Králové. Stavební práce jsou již ukončeny a nyní se postupně do nových prostor, které mají znovu nádech první republiky, vrací život. Stěhování mobiliáře a dalších nutných věcí zabere ještě nějaký čas. Slavnostně otevřít by se měla na jaře příštího roku. V tomto případě byla dotace z ROP Severovýchod 52,9 milionů korun. Hradec Králové do svého IPRM zařadil celkem 20 projektů.

Namísto jednoho rovnou dva

Liberec se oproti svým kolegům rozhodl realizovat hned dvě IPRM. V jednom byly spíše větší a nákladnější projekty, v tom druhém zase ty menší, často sloužící k rozvoji škol a sociálních zařízení. V prvním zmiňovaném hrála prim rekonstrukce bývalých libereckých lázní na galerijní objekt. Namísto s ručníkem a plavkami dnes lidé chodí do historicky cenné budovy s pocitem zvědavosti a s chutí najít v umělecké tvorbě něco zajímavého. Původní účel objektu se zcela neztratil. Některé prvky architekt úmyslně zachoval. Výmluvný je tak nápis: „Plavky ždímejte do výlevky.“ Město z ROP Severovýchod získalo na tuto rekonstrukci 292,2 milionů korun.

Dalším neopomenutelným projektem byla i výstavba nového Pavilonu leknínů v Botanické zahradě Liberec. Unikátní pavilon, který se specializuje na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin najednou, mohl vzniknout díky více než 9,5 milionům. „Konstrukce skleníku je originální, navazuje na naše ostatní pavilony ve tvaru buněk,“ potvrzuje další jedinečnost ředitel zahrady Miloslav Studnička.

V rámci druhého libereckého IPRM pak vznikla řada menších projektů. Mezi nimi hřiště u ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina, nová tělocvična i hřiště u Střední školy gastronomie a služeb, komunitní centrum v Ruprechticích anebo byly modernizovány expozice Severočeského muzea. Tím největším projektem, který také nyní směřuje ke svému zdárnému konci, je výstavba prvního lůžkového hospice v Libereckém kraji. Kraj jako realizátor stavby má z ROP Severovýchod přislíbeno 87 milionů korun. V rámci obou IPRM bylo v Liberci zrealizováno 34 projektů.

Přehled projektů najdete v celém znění tiskové zprávy zde.