KRÁTCE

Evropské noviny | 25.3.2011

• Na webu Regionální rady byl zveřejněn dokument, který má upozornit na nejčastější chyby příjemců při realizaci projektu. „Při kontrole etapových zpráv spojených s žádostí o platbu často odhalíme nezpůsobilé výdaje, které si příjemce dotace chybně nárokuje, tedy je vydává za způsobilé. Opakovaně se také setkáváme s nesrovnalostmi při porušení rozpočtové kázně,“ řekl zástupce ředitele Úřadu Regionální rady Zdeněk Vašák.
• Radko Martínek se sešel se zástupci hlavních měst spadajících do ROP Severovýchod. Tématem jednání bylo čerpání prostředků z tohoto operačního programu. Podle Radko Martínka by se měly do poloviny roku 2014 naplánovat všechny platby, aby bylo zřejmé, zda města stihnou prostředky vyčerpat. Harmonogramy předloží města do konce května, Liberec kvůli vyhlášené výzvě až na konci srpna.
• Koncem března se v Hradci Králové, Liberci a Pardubicích uskuteční série seminářů pro příjemce dotace z ROP Severovýchod. „Hlavním tématem jsou veřejné zakázky. Účastníci se dozví, jak se vypořádat s problematickými částmi zadávacího řízení. Uvedeme samozřejmě příklady častých pochybení, se kterými se v praxi setkáváme,“ řekla Lenka Vašátková, vedoucí královéhradeckého Územního odboru.