Které školské a dopravní projekty uspějí

S hodnocením projektů začala i Šárka Klusáková, administr... Dvaadvacet projektů, které podpoří středoškolské vzdělávání, a dvanáct dalších zaměřených na rozvoj dopravní obslužnosti v regionu předložili žadatelé o dotaci na Úřad Regionální rady Severovýchod. Obě výzvy vyhlášené na konci března skončily v pátek 15. června.

„Všech dvaadvacet projektů výhradně podporuje středoškolské vzdělání s ohledem na další uplatnění absolventů technických, humanitních a přírodovědných směrů,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Jejich předkladatelé požádali o 104,6 milionů korun z unijních fondů, na výzvu bylo vyčleněno 85 milionů korun.

Dvanáct projektů, které mají zlepšit dopravní obslužnost území, spojuje žádost o 445 milionů korun ze strukturálních fondů. Na výzvu je v unijních fondech rezervováno 330 milionů korun.

„Projekty se už začaly hodnotit a  27. září je předložíme Výboru Regionální rady,“ vysvětlil ředitel Semorád.