Lednové semináře PAAK nabídnou detailní pohled na tolik problematické veřejné zakázky

logo_paakmal___1.jpg           

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zvou na seminář VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO POKROČILÉ, určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu  NUTS II Severovýchod, který se uskuteční dne 24. ledna 2013 v HOTELU TOMMY v Náchodě (Kaštanová 205, 547 01 Náchod-Babí).

Seminář bude věnován novele zákona o veřejných zakázkách a nejčastějším pochybením zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS.

Registrace jsou možné elektronicky na webových stránkách projektu PAAK zde.

 Projekt PAAK je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.