Legendární cestovatel Emil Holub se po roce vrací domů

Právo | 24.4.2012

Viktoriiny vodopády, vesnice Mašukulumbů, lev kapský sto let vyhynulý, ale taky třeba citrónově žlutý trabant, který přejel dýchavičně, leč spolehlivě, přes celý africký kontinent. To vše bude k vidění pro velké, a především pro malé, návštěvníky Afrického muzea Dr. Emila Holuba v Holicích. Po roční rekonstrukci se otevře začátkem května.
„V roce 1966 byl v Holicích, rodném městě našeho nejslavnějšího cestovatele, místními občany postaven Památník Dr. Emila Holuba. Od svého otevření fungoval v podstatě beze změn 44 let, do roku 2010. Během této doby jej navštívilo 1,4 miliónu návštěvníků,“ řekl Právu místostarosta Holic Vítězslav Vondrouš (ODS).
Rekonstrukce začala na jaře 2011, kdy mohl projekt spočinout na pohodlném polštáři finančního zajištění. „Dotace z regionálního operačního programu byla 19,5 miliónu, celkové náklady necelých 21 miliónů. Pomohl i Pardubický kraj,“ spočítal starosta Holic Ladislav Effenberk (ČSSD).
Projekt rekonstrukce město Holice svěřilo pražskému architektovi a herci Davidu Vávrovi. To u části zastupitelů i místních patriotů budilo určité rozpaky a obavy. Měli strach, že autor svou excentričnost a rozvernost přenese i do projektu expozice. Nestalo se tak. „Pan architekt Vávra na projektu pracoval s láskou a neuvěřitelným zaujetím. Myslím, že expozice bude nádherná,“ přikývl starosta Effenberk.
Vávra byl dokonce v mnoha ohledech mimořádně konzervativní, vyžádal si například repliky vitrín z pražského Národního muzea. Vytvořil dokonalý prostor pro exponáty z Holubovy pozůstalosti, za budovou památníku nechal postavit dětské hřiště stylizované do podoby domorodé vesnice, našel místo pro přednáškový sálek i kouty věnované Holubovým následovníkům, cestovatelům z 20. století. Samozřejmě Hanzelkovi a Zikmundovi nebo i zmíněné cestě přes Afriku trabantem.
Prohlídku zahájí životopisný film „Africká dobrodružství Dr. Emila Holuba“, ve kterém hrají i oživlé kresby z Holubových cestopisů. Autory scénáře i režiséry jsou Milan Šteindler a Martin Kopp.
„Slavnostní otevření připravujeme na středu 2. května, pro veřejnost bude nová expozice otevřena od 3. května,“ dodal důležitou informaci ředitel Holubova památníku Petr Kačer.