Lesníci mají v Trutnově odborné centrum

moderniobec.ihned.cz | 10.10.2011

Praha, 10.10.2011

Centrum odborného vzdělávání v lesnictví otevřela 30. září Česká lesnická akademie v Trutnově zřizovaná Královéhradeckým krajem.Slouží studentům střední i vyšší školy, ale i lesníkům k dalšímu vzdělávání. Dotace na stavbu poskytl ROP Severovýchod (přes 33 mil. korun).

Devět odborných učeben, přednáškový sál, dvě jednací místnosti, odborná studovna, čtyři místnosti pro přípravu pedagogů, simulátor s technickou místností, šatna a další zázemí, to vše využívají kromě trutnovské školy také úřady práce, vlastníci lesů či zaměstnavatelé lesníků. "Studentům se zpřístupnily nové technologie a v kraji se navíc rozšířila nabídka celoživotního vzdělávání,“ ocenil přínos projektu Jiří Nosek, radní Královéhradeckého kraje pro školství.