Letos půjde do regionů v ČR téměř 29 miliard z Unie

spolecn___foto_AMP_0061.JPG Brno - Čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro regionální operační programy v České republice zajištěno i v letošním roce. Svým podpisem to 14. ledna na brněnském veletrhu Regiontour stvrdil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška se zástupci regionálních rad.

Region soudržnosti Severovýchod zastupoval Stanislav Eichler, místopředseda Regionální rady a hejtman Libereckého kraje. V letošním roce poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 28,9 miliard korun sedmi regionálním radám na rozvoj regionů v České republice. „Severovýchodu“ připadne z této sumy 5,24 miliardy korun. Přidělená dotace bude použita na financování projektů v Královéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji, které úspěšně čerpají dotace z ROP Severovýchod. Ty jsou zaměřeny na rozvoj dopravní infrastruktury, měst a obcí, cestovního ruchu i podnikatelského prostředí. Z ministerstva pro místní rozvoj je poskytována dotace ve výši 92,5 % celkových finančních prostředků určených na realizaci daného programu, a to v následujícím členění: 85 % z prostředků z Evropské unie a 7,5 % ze státního rozpočtu. „Zajištění objemu peněz na financování regionálních operačních programů je nezbytnou podmínkou pro bezproblémové čerpání evropských peněz. Unijní prostředky na projekty z těchto operačních programů jsou pro regionální rozvoj a ekonomiku České republiky velmi důležité,“ řekl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Potěšení nad tím, že vláda, stejně jako kraje, vidí v čerpání prostředků ze strukturálních fondů prioritu a podporuje rychlost čerpání evropských dotací, vyjádřil také předseda Asociace krajů ČR a Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek: „Přestože se nacházíme v nelehké ekonomické situaci, v regionech bude díky přislíbeným dotacím pokračovat výstavba silniční infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu i pomoc sociálně znevýhodněným. Čerpání evropských dotací je pro všechny kraje České republiky významným protikrizovým nástrojem, který tlumí ostré dopady nynější hospodářské krize,“ vysvětlil.
Celé znění tiskové zprávy ke stažení: Letos půjde do regionů v ČR téměř 29 miliard z Unie