Liberec: Děti vyzkouší nový bazén za rok

parlamentnilisty.cz | 24.8.2011

V pondělí 22. srpna 2011 byla zahájena investiční akce - projekt „Bazén Liberec“ z Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ v rámci Regionálního operačního programu.

Dostavba bazénu spočívá ve vybudování 25 metrového výukového bazénu se šesti závodními drahami a variabilní výškou hladiny pro možnou výuku dětí všech věkových skupin. Další novou částí bude potápěčská věž pro výcvik potápěčů a záchranářů, s využitím pro potřeby ozbrojených složek a policie.

Do výukového bazénu bude zajištěn bezbariérový vjezd pomocí bazénové rampy u vnějšího vstupu přes venkovní a vnitřní brodítko. Mezi stávajícím a výukovým bazénem je situován slaný bazének se vzduchovými masážními lehátky a lavicí, do kterého bude přístup pro osoby s omezenou možností pohybu zajištěn pomocí tzv. jeřábu se sedátkem. V západní části výukového bazénu bude umístěna nerezová skluzavka s dojezdovým dílem uloženým na podlaze prvního patra s přístupem z galerie. Východní stranu přístavby tvoří uzavřený prostor pro děti a mládež, tzv. „Dětský saunový svět" a parní a finská suchá sauna.

Novou potápěčskou věž, do níž povede přístup z galerie, budou využívat pro výcvik potápěči, záchranáři a bude využívána i pro potřeby ozbrojených složek.

Krytý bazén v Liberci je zajímavou stavbou se svébytnou architekturou. Jejím autorem je Ing. Arch. Švancar. Předložené architektonické řešení dostavby bylo navrženo tak, aby nebyl narušen architektonický ráz objektu.