Liberec: Nové hřiště v Kateřinkách slouží dětem i dospělým

parlamentnilisty.cz | 12.8.2013

Po rekonstrukci se veřejnosti otevřelo zrekonstruované hřiště v Liberci - Kateřinkách. Vzniklo původně již v 19. století, je jediným hřištěm v této městské části a slouží ke sportovnímu i společenskému vyžití dětí i dospělých.

V posledních letech ale hřiště nebylo důstojným veřejným prostorem pro setkávání. Plocha hřiště tvořená udusanou antukou, štěrkem a pískem, dožilé konstrukce oplocení, torzo základů původního dřevěného altánu a konstrukce branek vedly k tomu, že hřiště přestalo plnit požadavky na sportoviště. Neutěšený stav podtrhovaly i okolní svahy porostlé nálety.

Dětem i dospělým se nyní nabízí víceúčelová sportovní plocha s umělou travou, travnaté plochy s dětskými prolézačkami a zpevněné plochy s ohništěm a betonovými patkami k sezení. Hřiště je oploceno pletivem a textilními sítěmi, za brankami vybaveno dřevěnými fošnami. Provedena byla i sanace svahu, kde došlo k vybudování opěrných zídek, které budou sloužit zároveň jako tribuny. Přístřešek na sportovní náčiní bude sloužit i jako zázemí pro sportovní a společenské akce.

“O hřiště bude pečovat Pionýrská skupina Františkov na základě smlouvy s městem Liberec, které je vlastníkem pozemku,“ uvedl Michal Vereščák, vedoucí Odboru strategického rozvoje a dotací MML.

Celková rekonstrukce hřiště byla umožněna díky dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v rámci projektu Revitalizace hřiště v Kateřinkách, č. projektu: CZ.1.13/2.1.00/27.01205. Projektu byla poskytnuta dotace v celkové výši 6 218 524,29 Kč. Projekt je rovněž součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.