Liberec pokračuje v rozvoji Lidových sadů

Sedmička | 23.2.2012

Integrovaný plán rozvoje města Liberec - zóna „Lidové sady“ zahrnuje kromě projektů revitalizace městských lázní a rozšíření plaveckého bazénu, které jsou nyní v plném běhu, i další projekty.

Ty se týkají dalších staveb či veřejných prostranství nacházejících se na vytyčeném území kolem Lidových sadů. Statutární město Liberec v současné době připravuje k realizaci další dva projekty z tohoto integrovaného plánu, a sice Centrum aktivního odpočinku -Lidové sady a Parky Lidové sady II.
Centrum aktivního odpočinku -Lidové sady
Projekt řeší náhradu stávající budovy z roku 1966, která se nachází v blízkosti současného vstupu, kde nově vyroste nový objekt, který bude sloužit především jako zázemí pro vzdělávací aktivity pro nejrůznější cílové skupiny. Ty budou moci nahlédnout do expozice líhní, chovného zázemí drobného zvířectva nebo se přímo zúčastnit přípravy krmení. Součástí budovy bude i doprovodná infrastruktura v podobě chovatelského, technického a obslužného zázemí.
Druhou, neméně důležitou částí projektu je vybudování zcela nového vstupu do areálu zoo u konečné zastávky tramvaje. Vstup bude pojat tak, aby zajistil návštěvníkům pohodlný přístup do areálu zoo.
Kromě pokladen zde bude vybudováno sociální zázemí, informační centrum, prodej doplňkových předmětů a samozřejmostí je i bezbariérový vstup. V rámci vstupních prostor bude umístěna i služebna městské policie, díky které se zvýší bezpečnost návštěvníků a občanů v přilehlé oblasti. Výstavba s sebou přináší i úpravu komunikací u nového vstupu tak, aby byl umožněn bezpečný přístup jak pěších návštěvníků, tak i návštěvníků přijíždějících auty či zájezdními autobusy. Toho se dosáhne mimo jiné i situováním zastávky zájezdních autobusů přímo u hrany střechy vstupu do zoo. Zajímavostí je rovněž architektonické řešení celé stavby nového vstupu do zoo. Například zvlněná přírodní forma střechy se šikmými sloupy a prorůstajícími stromy propojuje město a zahradu s blízkým lesem a vytváří tak přirozený přechod mezi přírodou a urbanizovaným územím.
Projekt by měl vstoupit do stavební fáze v létě letošního roku. Celkové výdaje projektu budou necelých 135 mil. Kč, dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod bude přibližně 115 mil. Kč (85 %).
Parky Lidové sady II.
Tento projekt řeší regeneraci dalších dvou parkových ploch v lokalitách podél zoologické zahrady, tzv. promenády u jezírka a Zborovské rokle mezi ul. Zborovská a ul. Mozartova. V prostoru promenády dojde k obnově a zpevnění cest pro pěší, rekonstrukci odvodnění a rekonstrukci veřejného osvětlení. Počítá se i s parkovou úpravou části zeleně.
V lokalitě Zborovské rokle budou obnovena sportoviště, zbudovány nové přístupové cesty. Realizace si vyžádá mimo jiné i terénní úpravy, odvodnění dna rokle a novou výsadbu zeleně apod.
Celkové výdaje na tento projekt se odhadují na 8,8 mil. Kč, přičemž dotace by měla dosáhnout přibližně 7,5 mil. Kč. Stavební práce na obou projektech se plně rozjedou na jaře 2012.