ROPfórum zahájí v Libereckém kraji hejtman Eichler

CVA_JIHb.JPG ROPfórum 2010, informační akci Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, zahájí v Libereckém kraji 28. dubna v 17 hodin hejtman Stanislav Eichler. Kromě otevření plakátové výstavy realizovaných projektů se bude hovořit o čerpání dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, čeká nás i vystoupení pěveckého sboru A my taky.  

Třetí ročník ROPfora představí konkrétní projekty tak, aby bylo zřejmé, co se za evropské peníze v Libereckém kraji, který spolu s Pardubickým a Královéhradeckým krajem tvoří region soudržnosti Severovýchod, vybudovalo. Hlavní myšlenka akce se odráží ve sloganu - „Evropské dotace pro váš kraj".  Hejtmana Libereckého kraje Stanislava Eichlera doprovodí do Chrastavy, kde se realizovalo hned několik projektů, ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád a vedoucí Územního odboru realizace programu Bořek Machatý. Program je určen veřejnosti a začne v 17 hodin na Městském úřadě v Chrastavě otevřením výstavy realizovaných projektů. Ta bude v Chrastavě k vidění do 12. května. „Regionální operační program NUTS II Severovýchod sleduje podporu severovýchodočeského regionu, a tedy i Libereckého kraje. Díky evropským, krajským a státním dotacím se již třetím rokem pomáhá regionu k rozvoji dopravní infrastruktury, venkova a měst, cestovního ruchu a podnikatelského prostředí. Všechny tyto oblasti sleduje také putovní výstava realizovaných projektů, kterou slavnostně v Chrastavě otevřeme,“ řekl hejtman. Názorným příkladem reálné pomoci jsou chrastavské projekty - rekonstrukce objektu č.p. 407 na Centrum volnočasových aktivit, terminál u železniční stanice, rekonstrukce autobusového nádraží či projekt Libereckého kraje, který řeší obtížnou dopravní situaci v centru města Chrastavy. Tím ale výčet chrastavských projektů nekončí. Realizace dalšího by měla začít letos na jaře. Tentokrát se jedná o II. etapu rekonstrukce Pobřežní ulice v Chrastavě. "Je to dopravní stavba desetiletí," říká starosta Canov. I na tento projekt by chtěl kraj coby investor získat dotaci z ROP Severovýchod, a to v rámci 19. kola výzvy, které končí už tento pátek, tedy 30. dubna. K registraci projektu na Úřadě Regionální rady chybí jen podpis hejtmana, kterým stvrdí krajskou koupi pobřežní zdi, jež lemuje rekonstruovanou ulici, od Povodí Labe. A protože se jedná o chrastavskou stavbu, k podpisu tohoto dokumentu dojde právě v chrastavském Centru volnočasových aktivit, a to zítra v 18 hodin.    

ROPfórum 2010 pokračuje v květnu v Královéhradeckém kraji.