Lidové sady nabízejí oddech i zábavu

Sedmička | 8.3.2012


V rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ došlo v minulých dvou letech k ukončení hned tří projektů, jejichž výstupy dnes slouží veřejnosti.

Jedná se o projekty týkající se základní školy v Lesní ulici a o projekt Parky Lidové sady I. obnovující parkové plochy Prokopa Holého a Sukovo náměstí.
ZŠ Lesní - škola pro Evropu a ZŠ Lesní -úprava parteru Oba tyto projekty byly realizovány souběžně, s ohledem na co nejmenší narušení provozu školy. ZŠ Lesní - úprava parteru je stavební projekt a jeho výstupem je moderně navržený, vícefunkční vnitřní areál školy. V rámci stavebních úprav došlo k revitalizaci školního areálu, byl vytvořen krytý koridor pro přechod žáků a učitelů mezi jednotlivými budovami školy a moderní půlkruhovitý stupňovitý amfiteátr se vzdělávacími prvky, který mimo jiné umožní i pořádání volnočasových aktivit pro žáky a jejich rodiče. Celý koncept byl navržen tak, aby dvůr mohl být co nejvíce využit jak při výuce, tak mimo ni.
Díky projektu ZŠ Lesní - škola pro Evropu došlo ke zlepšení podmínek výuky cizích jazyků, a to prostřednictvím revitalizace jedné z budov školy a vybudování nových učeben. Učitelé mohou nyní pojmout výuku moderně, s využitím výpočetní a komunikační techniky. Také se mohou připojit k internetu a přímo s dětmi pracovat v cizojazyčném prostředí.
Oba projekty byly realizovány v roce 2010. Celkové náklady projektu ZŠ Lesní - škola pro Evropu činily 27 000 000,- Kč, ZŠ Lesní - úprava parteru 16 580 000,- Kč. U těchto projektů byla výše dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 92,5 %. Parky Lidové sady I.
Cílem projektu bylo revitalizovat plochy Prokopa Holého a Sukovo náměstí tak, aby reflektovaly potřeby a požadavky obyvatel Liberce. Na dvou prostranstvích o celkové rozloze přes 15 000 m2 došlo k vyrovnání terénních nerovností, regeneraci zeleně a k rekonstrukci komunikací.
Pro děti byly instalovány moderní herní prvky jako např. trampolína, prolézačky, pískoviště nebo sluneční hodiny, které mohou vyzkoušet i dospělí. Nechybějí ani nové lavičky a odpadkové koše. Asi největší atrakcí přitahující pozornost dětských návštěvníků je prolézačka připomínající vrak lodi v parku Prokopa Holého. Projekt byl ukončen v listopadu minulého roku, stavební práce a pěstební opatření probíhaly od března do října 2011. Celkové náklady projektu byly 9 146 000,- Kč, dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod činila 8 460 000,- Kč (92,5 %).