Loňský rok byl tím posledním k dokončení projektů. Během mohutného finiše byly proplaceny 2,8 miliardy korun

2.JPG Severovýchodní Čechy – Nové silnice, lepší vybavení škol, modernější přístroje v nemocnicích, památky v novém hávu, interaktivní expozice anebo rozšířená síť cyklostezek a cyklotras i zrekonstruovaná náměstí, návsi a sportoviště. To je jen zlomek z výčtu všech možných typů projektů, které byly za dobu osmi let podpořeny z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod. V Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji mohlo více než 700 projektů vyčerpat 18 miliard korun. 

Loňský rok byl pro ROP Severovýchod tím posledním, kdy mohly být projekty ještě realizovány. Letos dochází k vyúčtování posledních žádostí o platbu a v následujících letech bude program finálně uzavřen. „Loňský rok byl z hlediska objemu proplacených financí a z hlediska objemu práce jak na straně naší, tak na straně příjemců jedním z nejnáročnějších,“podotkla ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková. Jen v roce 2015 bylo dokončeno 145 projektů a proplaceny 2,8 miliardy korun. Nyní dochází k administraci posledních žádostí o platbu a na účty příjemců zbývá připsat zhruba 750 milionů korun. Z tohoto hlediska patří ROP Severovýchod k těm nejlepším operačním programům v zemi. Mezi ostatními regionálními operačními programy mu s dosud proplacenými 17,3 miliardami korun patří aktuálně čtvrté místo.

ROP Severovýchod nabízel možnosti k realizaci zajímavých a účelných projektů ve čtyřech oblastech podpory, kterými byly rozvoj dopravní infrastruktury, rozvoj obcí a měst, podpora cestovního ruchu a podpora podnikatelů a propojení středních škol s firmami. Největší zájem projevily právě města a obce, které spolu s dalšími příspěvkovými organizacemi předložily v oblasti podpory na jejich rozvoj 573 žádostí o objemu více než 16 miliard korun. Jen těmito žádostmi by se vyčerpalo více než 88 % finančních prostředků vyčleněných v ROP Severovýchod. Hodnotícím a schvalovacím procesem jich nakonec prošlo 262 za více než 6,5 miliardy korun.

Druhou oblastí podpory, kam směřoval a ještě bude směřovat velký díl financí, je dopravní infrastruktura. „Rekonstrukce silnic II. a III. třídy patří k těm nejdůležitějším a potažmo i nejpalčivějším tématům, jelikož počet úseků silnic, které by bylo potřeba modernizovat, je vyšší než objem financí, který je možné z ROP Severovýchod uvolnit,“ uvedl Lubomír Franc, 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje. Schváleno bylo 191 projektů. Nyní je v této oblasti podpory vyčleněno bezmála 7,8 miliard korun, přičemž většina už byla připsána na účty příjemců.

Během osmi let vzniklo díky projektům podpořeným z ROP Severovýchod více než 680 nových pracovních míst, rekonstrukce se dočkalo více než 380 kilometrů silnic II. a III. tříd anebo bylo pořízeno 62 ekologických vozidel a 21 vlaků. Cyklisté dozajista ocení 207 kilometrů nových cyklostezek a cyklotras, turisté zase 58 zrekonstruovaných památkových objektů. Evropské peníze však také pomohly k revitalizaci 62 náměstí, návsí, prostranství a parků anebo ke zlepšení vybavení nemocnic a ústavů sociální péče. Konkrétně se jednalo o 53 projektů.

 

ROP Severovýchod za dobu své existence podpořil více než 700 projektů. Celkem jich však žadatelé předložili 1 378 o celkovém objemu 39,6 miliardy korun, což představuje více než dvojnásobek vyčleněných financí. Hodnotícím a schvalovacím procesem jich nakonec úspěšně prošla a dotaci obdržela zhruba polovina.

 

Celé znění tiskové zprávy včetně přehledné tabulky najdete zde.