Magická hranice 15 miliard byla překonána. K proplacení však velký díl dotací z ROP Severovýchod stále zbývá

is_1_.jpg Severovýchodní Čechy – Regionální operační program Severovýchod v dubnu pokořil magickou hranici patnácti miliard korun. Právě tolik peněz již bylo proplaceno příjemcům dotací na jejich realizované projekty. Pomyslná laťka byla překonána v Pardubickém kraji. Přesto je stále potřeba proplatit tři miliardy korun. 

Hranice patnácti miliard korun na účtech příjemců padla s proplacením více než 26milionové žádosti o platbu v případě Pardubického kraje. Ten získal další díl dotace na dokončený multioborový pavilon Pardubické nemocnice. Stavbě, která patří k těm nejmodernějším zdravotnickým zařízením v kraji, už tepe i její srdce. Nové prostory pro stomatologickou lékařskou službu první pomoci, oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, oddělení nemocí plicních a tuberkulózy a infekční oddělení postupně opanovali lékaři a pacienti. „Když se podíváme na stav nemocničních budov před pěti lety a nyní, tak každému musí být na první pohled jasné, jaký pokrok jsme učinili. Otevření multioborového pavilonu je však jen začátkem,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

V letošním roce bylo v Pardubickém kraji prozatím proplaceno z ROP Severovýchod bezmála 119 milionů korun, na schválené projekty je ještě přislíbeno více než 1,4 miliardy korun. V sousedním Královéhradeckém kraji přiteklo letos na účty příjemců více než 150 milionů korun a přislíbeno tady ještě mají více než 852 milionů korun. Ani Liberecký kraj není „pozadu“. Za první čtyři měsíce roku 2015 byly proplaceny žádosti o platbu za více než 174 milionů korun. Do kraje by ještě měla přitéct na zajímavé projekty financované s pomocí ROP Severovýchod více než 1 miliarda korun. Celá řada projektů je totiž stále v realizaci, dokončeny musejí být v polovině roku, nejdéle pak do konce prosince.

„Letošní rok je vzhledem k čerpání finančních prostředků tím posledním. To bude znamenat také zvýšené tempo nejen u příjemců dotací, ale také u pracovníků Úřadu Regionální rady, jelikož naším cílem je vyčerpat efektivně pokud možno 100 procent přidělených financí,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.