Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Jičínský deník | 5.10.2011

Český ráj – V tiskové zprávě přicházíme s pravidelnou informací týkající se vývoje projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji, na jehož realizaci získalo Sdružení Český ráj finanční podporu v rámci 14. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Od posledního vydání zprávy na jaře 2011 byla zrealizována řada plánovaných aktivit a úspěšně uzavřena téměř všechna naplánovaná výběrová řízení.
Ve stručnosti k probíhajícím zakázkám:
1. „Rozvoj internetové prezentace regionu Český ráj“. Součástí této zakázky je vytvoření produktu Mapový portál turistického regionu Český ráj, který zobrazuje sítě značených pěších tras, cyklotras, turistických atraktivit a je propojen se systémem datového skladu. K 30. červnu byl tento produkt dokončen a implementován na internetové stránky turistického regionu Český ráj. Nyní se pracuje na rozšíření komunitních funkcí webu.
2. „Propagační materiály Český ráj“. Jedná se o zajištění výroby několika druhů propagačních materiálů. V září byly vyrobeny upomínkové a propagační předměty – samolepky, magnetky, které propagují internetové stránky regionu. Dále budou vyrobeny propagační papírové a igelitové tašky.
V současné době se zpracovávají textové a fotografické podklady a grafika k image katalogu Český ráj a propagačním deskám, které budou vytištěny v prosinci 2011. Další propagační materiály (šanon Český ráj, infomapy, trhací mapy a elektronická verze tipů na výlety pro pěší a cyklisty) jsou zpracovávány a připravovány k vydání běhemdalšího období.
3. „Překladatelské služby“. Tato zakázka zahrnuje překlady nových i stávajících textů o turistické nabídce do pěti jazykových mutací (AJ NJ, PL, NL a RJ). V současné době byly přeloženy a implementovány na internetové stránky překlady stávajících i nových textů do holandštiny a ruštiny a zpracovávají se nové texty pro překlady do image katalogu a propagačních desek.