Město Dašice hospodaří v úsporném režimu

Pardubický deník | 28.7.2011

V Dašicích chtěli opravit kulturní dům. Zatím jim chybí dotace 18 milionů korun.

Dašice – Dašice v současné době hospodaří v takzvaném úsporném režimu. Na základě daňové kontroly budou totiž muset zřejmě vracet Finančnímu úřadu v Pardubicích několik milionů korun.
„Finanční úřad vyzval město k vrácení dotace ve výši téměř jedenáct milionů korun. K tomu navíc penále, které tvoří takřka totožná částka. To vše z důvodu porušení rozpočtové kázně při rekonstrukci domu číslo popisné 306,“ uvedl v městském zpravodaji radní Dašic Pavel Ďurišík.
Úsporný režim hospodaření byl prý například důvodem, proč nebyl z rozpočtu města zaplacen ohňostroj při oslavě pálení čarodějnic.
Problémy se v Dašicích vyskytly také s financováním opravy kulturního domu. Město totiž dosud neobdrželo část dotace ve výši 18 milionů korun.
„Rozpočet počítal s příjmem dotací na kulturní dům. Poslední část dotace jsme ovšem od poskytovatele zatím nedostali. Starosta s místostarostou ale dělají vše potřebné, aby byla částka co nejdříve převedena na účet města,“ konstatoval Ďurišík.
Starosta Dašic Petr Zikmund se nechtěl k situaci s dotacemi vyjadřovat, dokud nebude uzavřena.
Rekonstrukce kulturního domu v Dašicích začala v červenci minulého roku a město na ni získalo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Celkový finanční příspěvek měl dosahovat částky 23 402 301 korun. Tato částka by měla pokrýt přes 92 procent veškerých nákladů.
Záměrem projektu je rekonstrukce bývalého kulturního domu, který se nachází v Hrdličkově ulici. Mělo by tak vzniknout multifunkční centrum, které poskytne zázemí pro volnočasové aktivity. Objekt nabídne víceúčelový sál, klubovnu, tři ateliéry pro zájmové kroužky, přednáškovou místnost a ve venkovních prostorách amfiteátr. Ukončení fyzické realizace projektu se původně předpokládalo v únoru 2011.