Městské muzeum začalo sloužit veřejnosti

Krkonošský deník | 27.4.2012

Současně skončil projekt rekonstrukce Františkánského kláštera. V areálu zájemci najdou i knihovnu a Galerii antického umění.

Trutnov – Několikaleté úsilí o záchranu a novou podobu Františkánského kláštera je uzavřeno. Úspěšnou tečkou bylo včerejší otevření nového městského muzea v I. patře konventu.

Již během února se do objektu přestěhovala městská knihovna. Veřejnost tu najde i přednáškový sál, prostor pro výstavy i hudební vystoupení. Začátkem května zahájí další turistickou sezónu Galerie antického umění v přilehlém kostele. Celý komplex tak dostává multifunkční rozměr s širokými možnostmi. „Kláštery nebyly nikdy stavěny jen samy pro sebe. Vždy měly přesah do okolí, a to se po mnoha desetiletích plně stává i zde,“ podotkl při slavnostním otevření představený františkánů Jan Dohnal.

Pohnutá minulost
Klášter byl během 350 let dvakrát zrušen, nakrátko za vlády Josefa II., podruhé po razii Státní bezpečnosti roku 1950. Sloužil jako skladiště, ke konci 60. let došlo alespoň k opravě kostela a stálé místo tu našla cenná sbírka odlitků antických soch. Až po roce 1989 byl objekt vrácen františkánům a roku 2007 ho odkoupilo Hostinné.

Celková rekonstrukce proběhla v letech 2009 až 2011. „Po stavebních pracích jsme sem vstoupili na podzim a začala instalace místního mobiliáře. Rekonstrukce stála 50 milionů korun, z toho 46 poskytla prostřednictvím
Regionálního operačního programu Evropská  unie. Čtyři miliony je příspěvek náš,“ přiblížil průběh starosta Karel Klíma.Ještě jedno otevřeníPo stránce stavební i funkční je to pro město významná událost. „Město historicky prošlo několika výměnami obyvatelstva a to s sebou nese i obrovskou ztrátu historické stopy. Aprávě tímto se do Hostinného významná část jeho paměti vrací,“ doplnil Klíma. Provoz všech institucí spadá pod organizační složku města Františkánský klášter. Jejím vedoucím je Tomáš Anděl. „I když celý projekt tímto uzavíráme, definitivní tečka to úplně není. Otevíráme pouze první část muzejní expozice, která návštěvníky seznámí s obdobím od kolonizace kraje až po 18. století. Druhá část na sebe nedá dlouho čekat, s jejím zpřístupněním počítáme za šest týdnů. Ta bude zaměřena na historii františkánství a významné rodáky i osobnosti města,“ vysvětlil.

Význam včerejšího okamžiku podtrhuje i výstava Z archivu města Hostinné, která na krátkou dobu nabídne originály historických listin. „Nejstarší je z roku 1377, nejmladší z roku 1458. Nechybí ani tři nejzajímavější kroniky,“ zve k návštěvě nových prostor Tomáš Anděl.

Jedna věc je areál opravit a zařídit, druhá pak podpořit zájem veřejnosti „Samozřejmě nespoléháme jen na to, že lidi budou chodit sami od sebe. Už jsme tu měli vánoční koncert, cestopisnou přednášku, nyní výstavu a v tomto duchu to bude pokračovat. Navázali jsme i spolupráci se zoo ve Dvoře Králové a na vstupenku od nich bude možné zavítat k nám s výraznou slevou,“ nastínil Karel Klíma. Fotogalerii z františkánského kláštera najdete na www.krkonosskydenik. cz/klaster


***Smutný konec: „V noci ze 13. na 14. dubna roku 1950 byl františkánský klášter v
Hostinném přepaden příslušníky Státní bezpečnosti, vyklizen a následně
komunistickou vládou zrušen. Kvardián (představený) byl uvězněn v internačním
táboře Želiv a zbývající řeholníci převezeni do kláštera v Hejnici. Poté
klášter sloužil jako sklad celulózy a konvent ke skladování obuvi.“ Z publikace
Františkánský klášter Hostinné, text Tomáš Anděl