Městskou knihovnou roku 2013 se stala královéhradecká s velrybou na střeše

Knihovna města Hradce Králové se stala absolutním vítězem soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Rekonstrukci bývalé továrny Vertex, v níž je knihovna od 20. března tohoto roku otevřena, dotoval ROP Severovýchod  

Mezi šestnácti hodnocenými hledisky, jako je počet nových položek knihovního fondu, registrovaných uživatelů či stanic připojených k internetu, je posuzována také plocha knihovny pro veřejnost.

Ta se díky evropskému projektu, na který město čerpalo 129,8 milionů korun z ROP Severovýchod, oproti předchozím letům výrazně zvětšila. A nejen to...   

Více se dočtete na stránkách města, nebo na stránkách knihovny.