Metodický pokyn č. 34 se týká všech příjemců dotace z ROP Severovýchod

MP_34.jpg Metodický pokyn č. 34 k zařazení změn do způsobilých výdajů a k úpravě podmínek uveřejnění veřejné zakázky schválil Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve čtvrtek 11. listopadu.

„Upravili jsme vybrané části metodických pokynů č. 8, 18 a 24. U projektů předložených ve všech kolech výzev se tak od 11. listopadu 2010 omezilo zařazení změn do způsobilých výdajů projektu v maximální výši do pěti procent z původní výsledné nabídkové ceny zakázky v oblasti tvorby a čerpání rezervy na vícepráce, zápočtu víceprací a méněprací a dále v oblasti úpravy rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Metodickým pokynem č. 34 se dále omezila možnost příjemců čerpat rezervu na vícepráce i z jiné stavební zakázky. „Vzhledem k tomu, že jsme chtěli veřejné zakázky zpřístupnit co nejvíce uchazečům, upravily se tímto pokynem také podmínky pro uveřejnění veřejné zakázky od zadavatelů, kteří nejsou zadavateli dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,“ pokračoval Vašák. Tito zadavatelé tak nyní musí uveřejnit výzvu k podání nabídek i na Centrální adrese (www.centralniadresa.cz), a to u zakázek malého rozsahu třetí kategorie na stavební práce a dále u všech podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, které byly vyhlášeny po 11. listopadu tohoto roku. Více informací k jednotlivým omezením pro zařazení změn do způsobilých výdajů projektu a k novému způsobu uveřejnění veřejné zakázky se příjemci dočtou v novém Metodickém pokynu č. 34.