Metodický pokyn č. 36 se věnuje změnám

DSC_0046.JPG Metodický pokyn č. 36 schválil Výbor Regionální rady v pátek 25. března. Ten aktualizoval Metodický pokyn č. 18 věnovaný změnám v projektu a Metodický pokyn č. 8 hovořící o možnostech změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením.

„Upřesnili jsme postup ověření vlivu změny na původní veřejnou zakázku,“ řekl Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení a monitoringu z Úřadu Regionální rady a pokračoval: „V případě změn, které budou mít charakter chyby v projektu nebo vícenákladů, případně méněnákladů, bude minimálně ověřeno, zda nedošlo ve vztahu k původní zakázce k ovlivnění okruhu možných uchazečů nebo zda nedošlo k nedovolenému rozdělení zakázky na části pod stanovené limity,“ dodal Vašák.  Pokyn také nově vymezil změny, které nelze zařadit do způsobilých výdajů projektu. V této souvislosti definoval i pojmy, jako jsou chyby v projektu nebo méněnáklady. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli sjednotit výklad, byl  v Metodickém pokynu č. 8 nahrazen pojem vícenáklady pojmem vícepráce,“ vysvětlil Vašák. Více informací se příjemci dočtou v novém metodickém pokynu, platném od 25. března.