Metodický pokyn určuje dokumenty, které nelze zasílat přes datovou schránku

ds_logotyp_mensi_rozliseni_1.jpg Dokumentům, které nelze s ohledem na jejich povahu zasílat na Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod prostřednictvím datové schránky, věnuje pozornost nově vydaný Metodický pokyn č. 26.

Metodický pokyn č. 26 je platný pro všechny žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod od 22. února 2010.  Výčet dokumentů a další informace naleznete v daném pokynu.