Metodický pokyn vysvětluje posuzování kulturně-historických památek

pam__tky.jpg Jaký je postup  administrace projektových žádostí, které jsou zaměřeny na kulturně-historické památky, u nichž došlo ke změně statutu po registraci projektu, který sleduje jejich obnovu? Odpověď naleznete v novém Metodickém pokynu č. 27, který vstoupil v platnost 9. dubna tohoto roku.  

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostávají dotační příslib projekty zaměřené na památky regionálního významu. Na památky nadnárodního nebo národního významu je zase možné čerpat prostředky z Integrovaného operačního programu. Jaký je postup administrace v případě, že se statut památky změní po zaregistrování projektu, na který chce žadatel čerpat dotace, upřesňuje metodický pokyn č. 27. „Projekt zaměřený na památky, jejichž statut se po zaregistrování projektu na Úřadě Regionální rady změnil, tedy například že se z regionální památky stala národní kulturní památka, bude dle nového metodického pokynu posuzován ke dni zaregistrování projektu na příslušném Územním odboru realizace programu. To znamená, že v uvedeném příkladu může žadatel památky, která byla zaregistrována jako regionální, ale v průběhu administrace se její statut změnil, získat dotaci z ROP Severovýchod, který obnovu regionálních památek podporuje,“ vysvětluje Zdeněk Vašák, vedoucí Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod. Více se dočtete v Metodickém pokynu č. 27