Mezi Kořenovem a Horním Polubným se řidičům jezdí lépe. Rekonstrukce se komunikace III. třídy dočkala po více než 20 letech

silnice_ko__enov_mal__.jpg Liberecký kraj – Je jednou z nejvýše položených obcí v Jizerských horách. Navíc tudy vede tranzitní trasa k polským hranicím. Řeč je o Kořenově. Místní se nyní dočkali rekonstrukce jedné z komunikací, která obcí prochází. A to té třetí třídy, jež poslední obměnu prodělala v 80. letech minulého století. Kraj na rekonstrukci získal dotaci z ROP Severovýchod. Přislíbeno má 20 milionů korun. 

Přestože silnici už řidiči využívají, slavnostní otevření se uskutečnilo koncem uplynulého týdne. Rekonstrukcí prošel úsek od křižovatky se silnicí I/10 v obci Kořenov až po křižovatku se silnicí III/29018 u kostela v obci Horní Polubný. Díky kompletní obměně vznikla modernizovaná komunikace III. třídy, která odpovídá všem současným parametrům. Stavební práce zahrnovaly také opravu všech propustků, obnovu krajnic, vyčištění příkopů, odvodnění celého úseku i obnovu vodorovného dopravního značení a výměnu svislého dopravního značení.

„Původní vozovka byla ve špatném, místy až v havarijním stavu. Byla porušena hloubkovou korozí, trhlinami a výtluky opravovanými asfaltovou směsí. Oblast jizerskohorska je hojně využívána místními obyvateli, ale zároveň i návštěvníky z celé České republiky a sousedních zemí. Nyní se jim jistě bude cestovat pohodlněji,“ řekl krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník.

V rámci rekonstrukce silnice III/29019 byla v Kořenově také vybudována první meteohláska ve vlastnictví kraje, která je od prosince loňského roku on-line napojena na celostátní síť. V několikaminutových intervalech přináší informace o provozu a klimatických podmínkách, což ocení především v zimním období dispečeři Krajské správy silnic.

Více najdete zde.