Mezi Ličnem a Křivicemi září nová silnice. Řidiči si mohou z pomyslné mapy hrůzy odškrtnout další úsek

silnice_nov___m__sto.JPG Hradec Králové – Silnice III. třídy mezi Křivicemi a Ličnem sice nepatří k těm, kde by denně jezdily tisíce automobilů, pro obyvatele rychnovského okresu je však velmi důležitou spojnicí. A to nejen mezi těmito obcemi, ale také mezi navazujícími silnicemi II. třídy. Po nákladné rekonstrukci, na kterou chce Královéhradecký kraj získat peníze z ROP Severovýchod, byla v úterý 20. října slavnostně otevřena.

Rekonstrukce této silnice byla jedním z projektů, které Výbor Regionální rady Severovýchod schválil v rámci vyhlášeného 42. kola výzvy. To směřovalo cíleně do oblasti dopravní infrastruktury. Přestože je projekt schválen k poskytnutí dotace, kraj musí nyní vyčkat, zda se na něj uvolní dostatek prostředků. V tuto chvíli jsou totiž poslední z projektů schválených v 41. a 42. kole výzvy vedeny ve zvláštním režimu a jejich žadatelé zatím nemají jistotu dotace. Avšak během uzavírání ROP Severovýchod se ještě další finance do programu vrátí a postupně tak budou směřovat peníze i na tyto projekty.

V případě komunikace III. třídy mezi Křivicemi a Ličnem se jedná o bezmála 50 milionů korun. „Tato rekonstrukce na rozdíl od jiných stavebních akcí obnášela i úpravu šířkových poměrů. Vozovka totiž měla na mnoha místech nevyhovující rozměry. Tam, kde to umožnily majetkové vztahy, jsme zajistili nápravu, která zvýšila bezpečnost motoristů. Další významnou změnou je větší únosnost vozovky,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Janeček, v jehož gesci je právě oblast dopravy. Silnice má nový povrch a je díky dalším úpravám mnohem bezpečnější.