Nová metodická informace č. 23 upravuje indikátor "Nová pracovní místa"

MI č. 23 S platností od 26. 1. 2011 vyšla nová Metodická informace č. 23 k upřesnění způsobu vykazování indikátoru “Nová pracovní místa“, která je platná pro všechna vypsaná kola výzev.

Metodickou informací se upřesňují způsoby vykázání naplnění hodnoty uvedeného indikátoru. K jeho naplnění musí dojít nejpozději do závazného termínu dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Dále dochází k upřesnění doby udržitelnosti i způsobů dokládání zajištění udržitelnosti tohoto indikátoru. Metodická informace je pro názornost doplněna o konkrétní příklady. Více informací k jednotlivým způsobům vykazování indikátoru „Nová pracovní místa“ se příjemci dočtou v Metodické informaci č. 23, která je umístěna na webových stránkách www.rada-severovychod.cz.