Moderní frézy, soustruhy a laserové stroje pomohou ve vzdělání budoucím designérům

Hradecký deník | 11.2.2013

Hradec Králové – Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové se může pochlubit novým Centrem odborného vzdělávání pro nejmodernější technologie obrábění dřeva.
Centrum za zhruba 15 milionů korun vyrostlo v prostorách odloučeného pracoviště školy v Brněnské ulici na sklonku loňského roku. Většinu financí na tento projekt se podařilo Královéhradeckému kraji získat z Evropské unie.

Využijí moderní technologie

Studentům centrum umožní zlepšit si kvalifikaci v daném oboru. Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Díky tomu mohlo být pracoviště vybaveno nejmodernějším strojním zařízením, jako je například pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo,CNC soustruh a CNC laserový stroj.
„Studenti se naučí na strojích pracovat, obsluhovat je a programovat. Pracoviště bude mít také druhý, stejně důležitý efekt. Získáme místo, kde budou žáci oborů Design výrobků a Design interiérů realizovat své prototypy,“ uvedl ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku Václav Kosina.
Na škole se tak zkvalitní a rozšíří vzdělávací možnosti. Prakticky zaměřená výuka usnadnění absolventům vstup na trh práce a zvýší jejich kvalifikaci, což by mělo vést i ke snížení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji.

Rozšíří spolupráci s podnikateli

Dalším z cílů projektu je také prohloubení spolupráce s podnikateli a úřady práce. V prostorách areálu světoznámé firmy Petrof, kde Centrum ve vlastním objektu školy sídlí, vznikla zcela nová dispozice počítačové učebny vybavená třinácti výkonnými grafickými stanicemi pro výuku práce s CAD/CAM programy a nová dílna s dřevoobráběcími CNC stroji.
V rámci projektu byla zároveň zřízena technologická strojovna s osazeným filtrem pro odsávání dřevního odpadu, briketovacím lisem dřevního odpadu a kompresorem. Z místnosti skladu řeziva byla vyčleněna část prostoru, která bude plnit funkci předsíně před vstupem do učebny CNC.
Vizí školy je připravovat vynikající odborníky v tradičních i v nejmodernějších technologiích zpracování dřeva. Díky Centru odborného vzdělávání se rozšířil potenciál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku.
Může nyní nabízet a zaručit kvalitní počáteční i celoživotní vzdělávání se zaměřením především na uměleckoprůmyslové obory v oblasti dřevozpracujícího průmyslu.