Modernizace ulice Teplého bude dokončena o dva týdny dříve

Chrudimský deník | 31.8.2013

Pardubice – Třetí závěrečnou etapou finišuje modernizace ulice Teplého v Pardubicích.

Práce potrvají jen do 17. listopadu

Úplná uzavírka urychlí práce, a ty oproti očekávání skončí už 17. listopadu. Současně s touto etapou stavby bude provedena rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek k nemovitostem. Vozidla integrovaného záchranného systému budou moci projíždět uzavřeným úsekem ulice Rožkovy.
Pardubický kraj tak pokračuje v realizaci několika projektů modernizací silnic II. třídy spolufinancovaných z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
„Zatím byl modernizován úsek od křižovatky s ulicí Lexova po křižovatku s ulicí Pražská,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

Jaká bude objízdná trasa?

Objízdná trasa pro osobní vozidla, městskou hromadnou dopravu a vozidla integrovaného záchranného systému je vedena obousměrně od křižovatky s ulicí Jana Palacha ke křižovatce s ulicí Milheimovou a odtud touto ulicí směrem ke křižovatce v ulici Pražská (před čerpací stanicí Benzina) a po Pražské ulici k mimoúrovňové křižovatce Závodiště, nebo ulicemi Jana Palacha a Chrudimská po křižovatku s ulicí Demokratické mládeže a odtud přes Lexovu ulici až ke křižovatce s ulicí Teplého a mimoúrovňové křižovatce Závodiště.
Pro tranzit je objízdná trasa obousměrně vedena ze směru od Přelouče přes mimoúrovňovou křižovatku Závodiště po silnici I/37 směr Chrudim a poté přes okružní křižovatku Dražkovice ulicemi Chrudimská a Jana Palacha zpět do města.