Časté dotazy

Zde naleznete nejčastěji kladené dotazy a odpovědi na ně. Máte i vy nějaký dotaz? Neváhejte se  zeptat prostřednictvím elektronického formuláře.

Hledat otázky

Nalezené otázky

Turistická oblast

Jak je vymezena turistická oblast?

Turistická oblast je charakterizována jako územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3

financování koupě historické nemovitosti s pro účely rekonstrukce a zřízení komerčního vy

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Lze v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severovýchod
financovat koupi a následnou rekonstrukci historického objektu pro účey jeho následného využití pro komerční účely - zřízení penzionu, restaurace a tím podpořit turistický ruch v místě? Pokud ano, prosím o informace za jakých podmínek případně na koho se mohu s dotazem o bližší informace obrátit? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem Radim Ryška

Vážený pane Ryško, v rámci ROP Severovýchod bylo možné za daných podmínek financovat rekonstrukci nemovitosti na komerční objekt za účelem rozvoje cestovního ruchu. Nakup nemovitosti byl v takovém případě možný pouze do maximální výše 10% celkových způsobilých... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Financováni, způsobilé výdaje

Chystá NUTS II Severovýchod v dohledné době výzvu pro osu 3.1?

Uvažujeme o projektu specializovaného zooparku v Pardubicích a rádi bychom ho přihlásili mezi žadatele o evropské dostace prostřednictvím NUTS II Severovýchod. Očekává se v dohledné době vypsání nějaké výzvy v operační ose 3.1, kam by takový projekt spadal? A dá se s někým takový projekt konzultovat?

Předem děkuji za odpověď.

Jan Potůček,
Dialog pro Pardubice, o.s.

Bohužel, s ohledem na skutečnost, že alokace na danou oblast podpory je v tuto chvíli vyčerpána, není v aktuálním plánu výzev pro oblast podpory 3.1 schválena žádná další výzva. Plán výzev je Výborem Regionální rady pravidelně aktualizován a lze jej nalézt na našich... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Definice výrazů viz výše

Vážení přátelé,
sdělte mně prosím, kde naleznu veřejně přístupnou definici - kulturně-historická památka a památka obecně - použitou v Prováděcím dokumentu str. 58 nejlépe v roce 2008.

Definici kulturně-historické a technické památky lze nalézt v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod a Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod. Například pro 2. kolo výzvy pro oblast podpory 3.1je tato definice konkrétně uvedena v těchto dokumentech: Prováděcí... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Obecné

Jaká je definice kongresového centra a kongresové turistiky pro potřeby ROP NUTS II Severovýchod?

Při posuzování tématu kongresové turistiky vycházíme z obecně přijímaných definic, které také uvádíme na webových stránkách Regionální rady ve slovníčku pojmů:
Kongresová centra - jsou specializovaná místa pro pořádání kongresů a jsou určena zpravidla pro... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Může v OP 3.1. žádat fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku, ale zároveň je podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c) obchodního zákoníku?

Podpora v cestovním ruchu, oblast podpory 3.1. se nevztahuje na osobu provozující zemědělskou výrobu (tj. podnikatele dle ust. § 2 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku) kvůli překryvu s PRV. Pokud je však subjekt zároveň podnikatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) nebo c)... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „šetrné využití“ kulturně-historických a technických památek pro CR?

Jde o takové využití památky, které má návaznost na CR a zároveň je přiměřené s ohledem na typ památky při zachování rázu památky.

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „bezprostřední vazba“ na rozvoj CR v regionu?

Taková vazba, která má přímou souvislost s CR v regionu, a kterou lze jako takovou prokázat.

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „rekreační středisko“?

Jde o místo (území) vybavené pro rekreaci, často specializované na určitý typ rekreace (sportovní pobyty, rekreace u vody, zimní rekreace,....). Přičemž pojmem rekreace se rozumí souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase a často jako jedna z forem CR.... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „atraktivita“ cestovního ruchu?

Atraktivita CR (turistická atraktivita) = součást přírody (jeskyně, vodopád apod.) nebo objekt (památka, muzeum, sportoviště, rozhledna apod.), kterou účastník CR navštěvuje s cílem prohlídky, využití či shlédnutí. Tuto definici uvádíme na našich webových stránkách... celá odpověď

Téma dotazu: Prioritní osa 3


Nová otázka

(Kontrolní dotaz jako ochrana proti spamu.)