Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Za jak dlouho od předložení žádosti o platbu dojde k proplacení?

V případě, že je žádost o platbu kompletní, formálně správná a bez zjištěných nedostatků, jsou požadované finanční prostředky převedeny na účet příjemce do 60 kalendářních dnů od podání žádosti o platbu. Běh lhůty se v případě řízení o námitkách proti kontrolnímu protokolu a v případě nápravy kontrolních zjištění staví.

Pokud je žádost neúplná nebo vykazuje nedostatky, pozastavuje se lhůta 60 kalendářních dnů pro proplacení prostředků na účet příjemce (od podání žádosti o platbu) až do doplnění požadovaných dokumentů nebo odstranění nedostatků.

Do doby než příjemce obdrží na účet platbu za poslední podanou žádost o platbu, není příjemce oprávněn předložit žádnou další monitorovací zprávu s žádostí o platbu.

5. květen 2009 17:55