Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Chystá NUTS II Severovýchod v dohledné době výzvu pro osu 3.1?

Uvažujeme o projektu specializovaného zooparku v Pardubicích a rádi bychom ho přihlásili mezi žadatele o evropské dostace prostřednictvím NUTS II Severovýchod. Očekává se v dohledné době vypsání nějaké výzvy v operační ose 3.1, kam by takový projekt spadal? A dá se s někým takový projekt konzultovat?

Předem děkuji za odpověď.

Jan Potůček,
Dialog pro Pardubice, o.s.

Bohužel, s ohledem na skutečnost, že alokace na danou oblast podpory je v tuto chvíli vyčerpána, není v aktuálním plánu výzev pro oblast podpory 3.1 schválena žádná další výzva. Plán výzev je Výborem Regionální rady pravidelně aktualizován a lze jej nalézt na našich webových stránkách http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/plan-vyzev.

17. červenec 2011 22:13