Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Jak bude probíhat financování projektů?

Všechny platby budou ve formě ex post (kromě projektů technické pomoci). Bude možné předkládat žádost o platbu po uplynutí dvou měsíců po předložení předcházející žádosti o platbu, popř. po ukončení celého projektu. U projektů z 1. - 16. kola výzvy je možné předložit žádost o platbu také po profinancování min. 20 mil.Kč. Předfinancování není možné u žádného typu projektu ani žádného příjemce (kromě projektů technické pomoci).

5. květen 2009 17:56