Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 2 | Obecné

výzva 2.2 do konce období 2013

Bude ještě do konce období 2013 otevřena nějaká výzva 2.2 pro záměry měst (nad 5000) v regionu?

Evropská komise schválila na začátku roku 2011 změnu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, v rámci které došlo k realokaci finančních prostředků do prioritní osy 2 – Rozvoj městských a venkovských oblastí. V této souvislosti bude na zářijovém zasedání VRR aktualizován plán výzev pro předkládání žádostí a lze přepokládat, že VRR zařadí do tohoto plánu i výzvu pro předkládání žádostí do oblasti podpory 2.2. O této skutečnosti bude Regionální rada ihned žadatele informovat prostřednictvím informace na webových stránkách.

26. červenec 2011 08:51