Otázka

Téma dotazu: Webové stránky | Financováni, způsobilé výdaje

Nabídka v cizí měně

Řešíme otázku, kdy uchazeč podá nabídku ve výběrovém řízení v režimu zákona v cizí měně konkrétně v eurech. Kdy a jak přepočítat na Kč. V zadávací dokumentaci není měna uvedena a konkretizována. Děkuji za odpověď

Pokud nebyl v zadávací dokumentaci specifikován požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, tzn. i případný požadavek na podání nabídky v cizí měně a jeden z uchazečů podal nabídku v eurech (bez ohledu na dosavadní běžnou praxi), měl by zadavatel za účelem porovnání ceny s ostatními nabídkami vyzvat tohoto uchazeče k vysvětlení nabídkové ceny zakázky spočívající v jejím vyjádření v Kč. Zadavatel by měl v této souvislosti specifikovat i způsob přepočtu – např. kurzem ČNB platným v den podání nabídky.

2. srpen 2011 08:02