Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3 | Financováni, způsobilé výdaje

financování koupě historické nemovitosti s pro účely rekonstrukce a zřízení komerčního vy

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu. Lze v rámci Regionálního operačního program NUTS II Severovýchod
financovat koupi a následnou rekonstrukci historického objektu pro účey jeho následného využití pro komerční účely - zřízení penzionu, restaurace a tím podpořit turistický ruch v místě? Pokud ano, prosím o informace za jakých podmínek případně na koho se mohu s dotazem o bližší informace obrátit? Velice vám děkuji za odpověď. S pozdravem Radim Ryška

Vážený pane Ryško,
v rámci ROP Severovýchod bylo možné za daných podmínek financovat rekonstrukci nemovitosti na komerční objekt za účelem rozvoje cestovního ruchu. Nakup nemovitosti byl v takovém případě možný pouze do maximální výše 10% celkových způsobilých výdajů projektu. V současné době jsou však volné finanční prostředky ROP Severovýchod na podobné účely bohužel již vyčerpány.

12. září 2013 12:07