Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Turistická oblast

Jak je vymezena turistická oblast?

Turistická oblast je charakterizována jako územní celek specifických potenciálem převážně stejných přírodních, resp. kulturně-historických podmínek a vlastností pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Potenciál daného území vytváří vhodné předpoklady pro realizaci konkurenceschopné nabídky produktů cestovního ruchu se zaměřením především na domácí cestovní ruch. Území je v oblasti rozvoje cestovního ruchu koordinováno profesní organizací a jsou za území shromažďovány statistické informace.
Oficiální vymezení turistických oblastí a mapa jsou dostupné na http://www.czechtourism.cz/regiony/mapa-turistickych-regionu-a-oblasti/.

2. říjen 2013 07:20