Otázka

Téma dotazu: Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Může žadatel pronajmout nemovitost, kterou financoval z ROP (např. majitel penzionu pořízeného z ROP ho chce pronajmout provozovateli, protože sám penzion provozovat nechce?)

Žadatelem může být vlastník nemovitosti, který v žádosti musí uvést, že bude hotel pronajímat (tedy to bude mít jako součást projektu). Pokud by to v projektu neměl a později chtěl hotel pronajmout, musel by žádat řídící orgán o povolení. Nebo může být případně žadatelem společnost, která bude hotel provozovat. V tom případě musí ale mít smlouvu s vlastníkem, která musí být buď na dobu neurčitou, nebo minimálně na celou dobu trvání projektu 5 let doby udržitelnosti projektu. Předmět musí být také pronajat za cenu v místě obvyklou. Pokud by projekt nezakládal veřejnou podporu a pronájem by generoval zisk, musí se žadatel řídit metodikou platnou pro projekty generující příjmy.

5. květen 2009 18:03