Otázka

Téma dotazu: Obecné

Který směnný kurz CZK/EU, resp. kurz ke kterému datu by měl použít žadatel pro určení zda celková částka veřejných prostředků na projekt přesáhla limit 500 000 € pro potřeby publicity dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006?

Pro výpočet použije žadatel kurz platný v době podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace (resp. kurz platný v době nabytí platnosti Smlouvy o poskytnutí dotace).

Pokud by se žadatel při výpočtu přiblížil stanovené hranici na méně než 5%, řídící orgán doporučuje zrealizovat veškeré požadavky na publicitu stejně jako by této hranice dosáhl. Tyto výdaje mu budou počítány jako způsobilé za předpokladu, že projekt nezakládá veřejnou podporu.

5. květen 2009 18:12