Otázka

Téma dotazu: Obecné

V případě, že máme na některé objekty, které jsou součástí projektu stavební povolení a na některé v době registrace žádosti pouze územní rozhodnutí přijdeme o 10 bodů v kritériu 1.5. bodovací tabulky nebo je možné získat body v rozmezí někde mezi 0-10 bodů za částečné naplnění kritéria 1.5. v bodovací tabulce?

Pakliže v rámci jednoho projektu nepředloží žadatel společně s žádostí všechna stavební povolení (s nabytím právní moci), která jsou vyžadována, nezískává žádný bod. Má-li žadatel při registraci žádosti všechna požadovaná stavební povolení (s nabytím právní moci), která jsou pro projekt nutná, získává 10 bodů. Žadatel musí předložit všechna stavební povolení (s nabytím právní moci) nejpozději k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

5. květen 2009 18:23