Otázka

Téma dotazu: Žádost o dotaci | Financováni, způsobilé výdaje | Obecné

Jednou z povinných příloh k žádosti o poskytnutí dotace je stavební položkový rozpočet. Jakým způsobem mám přepočítat stavební položkový rozpočet z března roku 2004, abych jej mohl použít jako přílohu k žádosti?

Žadatel má dvě možnosti:

  1. Celý starší rozpočet aktualizuje na aktuální ceny materiálu a prací a takto aktualizovaný rozpočet předloží jako povinnou přílohu k žádosti o poskytnutí dotace. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle kapitol rozpočtu ve webové aplikaci Benefit7 a tyto položky pak do rozpočtu v rámci aplikace Benefit7 vyplní.
  2. Starší rozpočet bude přepočítán pomocí inflačního indexu. Hodnota inflačního indexu může být použita maximálně ve výši převodního indexu cen stavebních objektů stanovených ÚRS Praha, a.s. (Ústav racionalizace ve stavebnictví) – tabulka „Obor 800 – Odvětví stavební výroby celkem“. Hodnoty těchto indexů je možné zjistit z publikace Převodní indexy vydané ÚRS Praha, a.s. a nebo Vám jej sdělí pracovníci územních odborů realizace programu. Žadatel rozklíčuje jednotlivé položky ze stavebního rozpočtu dle kapitol rozpočtu ve webové aplikaci Benefit7 a tyto položky pak vynásobí inflačním indexem. Výsledné hodnoty pak vyplní do kapitol rozpočtu ve webové aplikaci BENEFIT7.

5. květen 2009 19:21