Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „rekreační středisko“?

Jde o místo (území) vybavené pro rekreaci, často specializované na určitý typ rekreace (sportovní pobyty, rekreace u vody, zimní rekreace,....). Přičemž pojmem rekreace se rozumí souhrn odpočinkových činností, provozovaných ve volném čase a často jako jedna z forem CR. Tyto definice uvádíme na našich webových stránkách ve slovníčku pojmů.

5. květen 2009 19:32