Otázka

Téma dotazu: Prioritní osa 3

Co se rozumí pojmem „atraktivita“ cestovního ruchu?

Atraktivita CR (turistická atraktivita) = součást přírody (jeskyně, vodopád apod.) nebo objekt (památka, muzeum, sportoviště, rozhledna apod.), kterou účastník CR navštěvuje s cílem prohlídky, využití či shlédnutí. Tuto definici uvádíme na našich webových stránkách ve slovníčku pojmů.

5. květen 2009 19:32