Otázka

Téma dotazu: Veřejné zakázky | Financováni, způsobilé výdaje

Pokud je žadatelem firma, která v rámci své činnosti provádí stavební práce, může si stavební práce v rámci projektu zhotovit sama vlastními zaměstnanci a tyto výdaje zahrnou do rozpočtu projektu jako způsobilé?

Práce vlastních zaměstnanců (osobní náklady) není způsobilým výdajem (kromě oblasti podpory 3.2). Žadatel musí vybrat zhotovitele stavebních prací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly uvedenými v příručce pro žadatele a příjemce.

5. květen 2009 19:33