Otázka

Téma dotazu: Obecné

Jaké je časové členění projektu?

Přípravná fáze zahrnuje vše co předchází fyzické realizaci projektu. Realizační fáze obsahuje veškeré činnosti , které jsou předmětem předkládaného projektu, a které vedou ke splnění cílů projektu, až do podání poslední žádosti o platbu a její zadministrování. Provozní fáze následuje po ukončení fyzické realizace projektu.

22. květen 2009 09:12